บ้าน ปลายฝน ต้นหนาว

บ้านพัก 3 ห้องนอน.3 ห้องน้ำ พักได้ 8 ท่าน สามารถเสริมที่นอน ได้ 2 ท่าน

ที่นอนเสริมท่านละ 500 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า

  • ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ คอนเสิรต งานวิ่ง ราคา คืนละ 6,000 บาท พร้อมอาหารเช้า 8 ท่าน
  • ราคาคืนวันเสาร์ คืนละ 4,500 บาท พร้อมอาหารเช้า 8 ท่าน
  • ราคาคืนวันอาทิตย์ - ศุกร์ คืนละ 3,500 บาท ไม่มีอาหารเช้า