บ้าน หยิบหมอก

บ้านพัก 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ สำหรับ 4 ท่าน สามารถเสริมที่นอนได้ 1-2 ท่าน

ที่นอนเสริมท่านละ 500 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า

  • ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ คอนเสิรต งานวิ่ง ราคา คืนละ 3,500 บาท พร้อมอาหารเช้า 4 ท่าน
  • ราคาคืนวันเสาร์ คืนละ 3,000 บาท พร้อมอาหารเช้า 4 ท่าน
  • ราคาคืนวันอาทิตย์ - ศุกร์ คืนละ 2,500 บาท ไม่มีอาหารเช้า