บ้าน เงื้อมผา

บ้านพัก 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ สำหรับ 2 ท่าน สามารถเสริมที่นอนได้ 1 ท่าน

ที่นอนเสริมท่านละ 500 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า

  • ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ คอนเสิรต งานวิ่ง ราคา คืนละ 2,000 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
  • ราคาคืนวันเสาร์ คืนละ 1,500 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
  • ราคาคืนวันอาทิตย์ - ศุกร์ คืนละ 1,000 บาท ไม่มีอาหารเช้า