บ้าน แอบดูภูเขา

บ้าน แอบดู (ภู) เขา

บ้านพัก 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้ 4 ท่าน สามารถเสริมที่นอนได้ 2 ท่าน

ที่นอนเสริมท่านละ 500 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า

  • ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ คอนเสิรต งานวิ่ง ราคา คืนละ 4,500 บาท พร้อมอาหารเช้า 4 ท่าน
  • ราคาคืนวันเสาร์ คืนละ 3,500 บาท พร้อมอาหารเช้า 4 ท่าน
  • ราคาคืนวันอาทิตย์ - ศุกร์ คืนละ 3,000 บาท ไม่มีอาหารเช้า